Komerclikuma komentāru elektroniskā versija ceļā pie lietotājiem  (06.12.2017)

Pirmo reizi klajā nāk Komerclikuma komentāru elektroniskā versija. Atšķirībā no līdz šim ierastās drukātās versijas jaunais formāts nodrošina komentāru pieejamību jebkur, kur ir interneta pieslēgums. Vienlaikus nepieciešamības gadījumā pilnās licences turētāji varēs izdrukāt vajadzīgo pantu komentārus arī uz papīra.

Līdzšinējo Komerclikuma komentāru autors Aigars Strupišs ir pārstrādājis divas 2003.gadā izdotās Komerclikumu komentāru grāmatas un sarakstījis jaunus komentārus Komerclikuma sadaļai par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību.

Komentāri ir papildināti, komentējot arī pēc 2003.gada Komerclikumā izdarītos grozījumus un jaunāko tiesu praksi.

Komentāri pieejami, noslēdzot līgumu.

Sīkāku informāciju sk. sadaļā "Palīdzība".