Komerclikuma komentāri ceļā pie lasītājiem (02.12.2018)

Pirmo reizi klajā nāks Komerclikuma komentāru elektroniskā versija. Atšķirībā no līdz šim ierastās drukātās versijas jaunais formāts nodrošinās komentāru pieejamību jebkur, kur ir interneta pieslēgums. Turklāt, salīdzinājumā ar drukāto grāmatu, elektroniskā versija dod arī citas priekšrocības, piemēram, iespējas izmantot meklēšanas funkciju, kā arī saites uz citiem likumiem un tiesu spriedumiem.

Līdzšinējo Komerclikuma komentāru autors Aigars Strupišs ir pārstrādājis divas savas 2003.gadā izdotās Komerclikuma komentāru grāmatas, kā arī sarakstījis jaunus komentārus Komerclikuma sadaļām par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un individuālo komersantu.

Komentāros iekļauti arī pēc 2003.gada Komerclikumā izdarītie grozījumi, kā arī tiesu prakse.

Komentāri būs pieejami, noslēdzot abonēšanas līgumu (sk. sadaļu "Līgums").

Šobrīd notiek pēdējie sagatavošanas darbi, lai lasītāji pēc iespējas drīzāk varētu piekļūt komentāriem. Orientējošais laiks, kad tas notiks, ir 2019.gada novembra vidus.