Komerclikuma komentāri ceļā pie lasītājiem (02.12.2018)

Pirmo reizi klajā nāks Komerclikuma komentāru abonējama elektroniskā versija. Atšķirībā no līdz šim ierastās drukātās versijas jaunais formāts nodrošinās komentāru pieejamību jebkur, kur ir interneta pieslēgums.

Līdzšinējo Komerclikuma komentāru autors Aigars Strupišs ir pārstrādājis divas savas 2003.gadā izdotās Komerclikuma komentāru grāmatas, kā arī sarakstījis jaunus komentārus Komerclikuma sadaļām par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību in individuālo komersantu.

Komentāros būs iekļauti arī pēc 2003.gada Komerclikumā izdarītie grozījumi un jaunākā tiesu prakse.

Komentāri būs pieejami, iegādājoties licenci.

Šobrīd notiek pēdējie sagatavošanas darbi, lai lasītāji pēc iespējas drīzumā varētu piekļūt komentāriem. Orientējošais laiks, kad tas notiks, ir 2019.gada aprīlis.