Kā kļūt par komentāru lietotāju?
Jums ir jāiepazīstas ar līgumu sadaļā "Abonēšana-Līgums" un jāaizpilda pieteikums sadaļā "Abonēšana-Pieteikšanās". Jums tiks nosūtīts rēķins, pēc kura apmaksāšanas saņemsiet pieslēgšanās vārdu un paroli. Apmaksājot rēķinu, Jūs apliecināt, ka piekrītat līguma noteikumiem.
Kāda ir abonēšanas maksa un periods?
Abonēšanas periods ir viens gads. Abonēšanas maksa un pieejamās atlaides ir norādīta līgumā (sk. sadaļu "Abonēšana-Līguma teksts").
Vai komentāri šobrīd pieejami visam Komerclikumam?
Šobrīd komentāri pieejami četrām Komerclikuma sadaļām: Komercdarbības vispārīgie noteikumi, Individuālais komersants, Kapitālsabiedrības, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Laika gaitā komentāri tiks papildināti ar citām sadaļām, par ko tiks ziņots Jaunumu sadaļā. Par jaunumiem, ja tādi tiks pievienoti Jūsu abonēšanas periodā, papildus nebūs jāmaksā.
Vai, iegādājoties vairākas licences, ir pieejamas atlaides?
Jā, atlaižu sistēma ir paredzēta līgumā. Katrai nākamajai licencei, ko iegādājas viens abonents, ir 3% atlaide no iepriekšējās licences maksas. Piemēram, pirmā licence ir par pilnu maksu, otrajai licencei ir atlaide 3% no pirmās licences maksas, trešajai -3% no otrās utt. Sākot ar 12.licenci, atlaide izbeidzas, un visas turpmākās ir par 11.licences maksu. Sīkāk sk. līgumā sadaļā "Abonēšana-Līguma teksts".
Cik lietotājiem paredzēts pieslēgums?
Katram lietotājam (fiziskajai personai, kura izmanto pieslēgumu), jāiegādājas atsevišķa licence. Ja abonentam - juridiskajai personai ir vairāki darbinieki, kuriem nepieciešams pieslēgums, tad katram šādam darbiniekam jāiegūst licence. Tas ir tāpat kā nopirkt katram darbiniekam pa grāmatai.
Kā es drīkstu izmantot komentāru tekstu?
Jūs drīkstat izdrukāt atsevišķu pantu komentārus vai to daļas, kā arī iekopēt tos juridiskajos dokumentos darba vajadzībām, atsaucoties uz komentari.info. Izdrukātā teksta vai tā kopiju nodošana trešajai personai, kas nav likumīgais lietotājs, ir licences un autortiesību pārkāpums.
Kāpēc ir noteikti tik strikti ierobežojumi izdrukāšanai?
Kvalitatīvu komentāru uzrakstīšana ir ilgstošs un sarežģīts darbs, kas prasa augsta līmeņa profesionāļu piesaistīšanu. Latvijas juridiskās literatūras tirgus ir ļoti mazs, pārdošanas ajomi ir nelieli. Tādēļ ir grūti ieinteresēt un piesaistīt kvalificētus speciālistus. Pirātisms šo problēmu tikai padziļina.
Vai es drīkstu nodot lietotājvārdu un paroli citam lietotājam?
Lietotājvārda un paroles nodošana citam lietotājam ir licences pārkāpums. Abonents - juridiskā persona pati nosaka savus lietotājus atbilstoši iegādāto licenču skaitam un pati atbild par attiecīgo lietotāju rīcību.
Ko darīt, ja pēc samaksas veikšanas neesmu saņēmis lietotājvārdu un paroli?
Lietotājvārds un parole tiek nosūtīti 36 stundu laikā no licences maksas saņemšanas brīža. Ja šajā laikā lietotājvārds un parole nav atnākuši uz jūsu e-pastu, vispirms pārbaudiet "Junk mail" vai "Spam" pastkasti. Ja arī tur tie nav atrodami, sūtiet ziņu uz info@komentari.info, norādot maksātāja vārdu un uzvārdu/nosaukumu, banku, no kuras veikta samaksa un samaksas veikšanas datumu.
Vai ir paredzēts publicēt citu likumu komentārus?
Jā. Pie tā šobrīd norisinās darbs un pārrunas ar iespējamajiem autoriem. Par jaunumiem informācija būs pieejama galvenajā lapā. Jūs varat norādīt jūs interesējošos likumus kontaktu sadaļā, tas palīdzēs mums izvēlēties, ar kuriem likumiem strādāt. Abonēšanas perioda laikā pievienotie citu likumu komentāri būs pieejami par atsevišķu abonēšanas maksu.
Ko darīt, ja nevar pievienoties komentāriem?
Pirmām kārtām pārbaudiet, vai darbojas interneta piesēgums. Ja tas darbojas, pārbaudiet ievadāmā lietotājvārda un paroles pareizību, tai skaitā, vai tiem sākumā vai beigās nav pielikušās atstarpes. Ja nekas no minētā nepalīdz, pārbaudiet vai nav beidzies licences termiņš. Kontaktu sadaļā varat nosūtīt mums e-pastu ar problēmas aprakstu.