Kā kļūt par komentāru lietotāju?
Jums ir jāiepazīstas ar licences līgumu sadaļā "Abonēšana-Līguma teksts" un jāaizpilda pieteikums sadaļā "Abonēšana-Pieteikšanās". Jums tiks nosūtīts rēķins, pēc kura apmaksas saņemsiet lietotāja vārdu un paroli. Apmaksājot rēķinu, Jūs apliecināt, ka piekrītat līguma noteikumiem.
Kāda ir abonēšanas maksa un periods?
Abonēšanas periods ir viens gads. Abonēšanas maksa un pieejamās atlaides ir norādīta līgumā (sk. sadaļu "Abonēšana-Līguma teksts").
Vai komentāri šobrīd pieejami visam Komerclikumam?
Šobrīd komentāri pieejami četrām Komerclikuma sadaļām: Komercdarbības vispārīgie noteikumi, Individuālais komersants, Kapitālsabiedrības, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Laika gaitā komentāri tiks papildināti ar citām sadaļām, par ko tiks ziņots Jaunumu sadaļā. Par jaunumiem, ja tādi tiks pievienoti Jūsu abonēšanas periodā, papildus nebūs jāmaksā.
Vai, iegādājoties vairākas licences, ir pieejamas atlaides?
Jā, atlaižu sistēma ir paredzēta līgumā. Katrai nākamajai licencei, ko iegādājas viens abonents, ir 3% atlaide no iepriekšējās licences maksas. Piemēram, pirmā licence ir par pilnu maksu, otrajai licencei ir 3% atlaide no pirmās licences maksas, trešajai licencei ir 3% no otrās licences maksas, utt. Sākot ar 12.licenci, atlaide izbeidzas, un visas turpmākās ir par 11.licences maksu. Sīkāk skatīt cenu tabulu aktuālajā līguma redakcijā.
Cik lietotājiem paredzēts pieslēgums?
Katram lietotājam (fiziskajai personai, kura izmanto pieslēgumu) ir jāiegādājas atsevišķa licence. Ja abonentam - juridiskajai personai ir vairāki darbinieki, kuriem nepieciešams pieslēgums, tad katram šādam darbiniekam jāiegūst atsevišķa licence. Tas ir kā nopirkt katram darbiniekam pa grāmatai.
Kā es drīkstu izmantot komentāru tekstu?
Jūs drīkstat izdrukāt atsevišķu pantu komentārus vai to daļas, kā arī iekopēt tos juridiskajos dokumentos darba vajadzībām, atsaucoties uz komentari.info. Izdrukātā teksta vai tā kopiju nodošana trešajai personai, kas nav likumīgais lietotājs, ir licences un autortiesību pārkāpums.
Kāpēc ir noteikti tik strikti ierobežojumi izdrukāšanai?
Kvalitatīvu komentāru rakstīšana ir ilgstošs un sarežģīts darbs, kas prasa augsta līmeņa profesionāļu piesaistīšanu. Latvijas juridiskās literatūras tirgus ir ļoti mazs, pārdošanas ajomi ir nelieli. Tādēļ ir grūti ieinteresēt un piesaistīt kvalificētus speciālistus. Digitālais pirātisms šo problēmu tikai pastiprina.
Vai es drīkstu nodot lietotājvārdu un paroli citam lietotājam?
Lietotājvārda un paroles nodošana citam lietotājam ir licences pārkāpums. Abonents - juridiskā persona pati nosaka savus lietotājus atbilstoši iegādāto licenču skaitam un pati atbild par attiecīgo lietotāju rīcību.
Ko darīt, ja pēc samaksas veikšanas neesmu saņēmis lietotājvārdu un paroli?
Lietotājvārds un parole tiek nosūtīti vienas darba dienas laikā no licences maksas saņemšanas brīža. Ja šajā laikā lietotājvārds un parole nav atnākuši uz jūsu e-pastu, vispirms pārbaudiet "Junk mail" vai "Spam" pastkasti. Ja arī tur tie nav atrodami, sūtiet ziņu uz info@komentari.info, norādot maksātāja vārdu un uzvārdu/nosaukumu, banku, no kuras veikta samaksa un samaksas veikšanas datumu.
Vai ir paredzēts publicēt citu likumu komentārus?
Jā. Šobrīd norisinās pārrunas ar iespējamajiem autoriem. Par jaunumiem informācija būs pieejama galvenajā lapā. Jūs varat norādīt jūs interesējošos likumus kontaktu sadaļā, tas palīdzēs mums izprast, kuriem likumiem pievērst īpašu uzmanību. Abonēšanas perioda laikā pievienotie citu likumu komentāri būs pieejami par atsevišķu abonēšanas maksu.
Ko darīt, ja nevar pievienoties komentāriem?
Pirmkārt, ir jāpārbauda vai darbojas interneta piesēgums. Ja tas darbojas, pārbaudiet ievadāmā lietotāja vārda un paroles pareizību, tai skaitā, vai tiem sākumā vai beigās nav pievienojušās atstarpes. Ja nekas no minētā nepalīdz, pārbaudiet vai nav beidzies licences termiņš. Kontaktu sadaļā varat nosūtīt mums e-pastu ar problēmas aprakstu.